Опис

Форма ДООЕЛ се занимава со продажба и инсталирање на индустриски системи за обележување.

 

Број на вработени?

/

 

Главна дејност?

Продажба и инсталирање на индустриски системи за обележување.

 

Какви производи нуди вашата компанија?

Продажба и инсталирање на индустриски системи за обележување.

 

Какви услуги нуди вашата компанија?

Продажба и инсталирање на индустриски системи за обележување.

 

Дали имате соработка со мултинационална компанија во земјата?

Да.

 

Кои производи / услуги можете да ги понудите на мултинационални компании?

Дистрибутивни договори и локално претставување.

 

Кои стандарди ги поседува вашата компанија?

ISO 9001.

 

Веб страна
mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a review