Опис

Joopone, основана во јули 2013 година, е специјализирана компанија за здравствена заштита, истражување и развој и производство на производство, и е веројатно единствената на Балканот во својата дејност. JOOPONE е компанија со 70 вработени. Нашата јасна мисија е да обезбедиме решенија за потребите на нашите клиенти, да ги извршува на највисоко ниво, и секогаш да учи и да бара начини за подобрување. Joopone создаде систем кој помага и ја поддржува работата и ги подобрува нивоата на задоволство на клиентите со усвојување на пристап кој помага да се спроведуваат поефикасни работни практики фокусирани на деловните цели на компанијата, преку имплементација на Стандарди за систем за управување со квалитет на ISO.

 

Кој вид на производи/услуги ги обезбедувате за Вашите клиенти?

Медицински услуги.

 

Кои се главните производи / суровини што ги купува вашата компанија?

/

 

Која од следниве услуги купува вашата компанија од домашни компании?

Транспортни услуги.

 

Каков вид на производи / суровини / машини и опрема купувате од домашни компании?

Различни суровини и делови според претходно дефинирани цртежи.

 

Кои се потребните технолошки стандарди за снабдувачот? Наведете ги.

/

 

Веб страна
Емаил
Социјални мрежи
mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a review