Опис

Потекло на компанијата

САД

 

Колку години компанијата работи во земјава?

Од 2012 година

 

Во кој сектор работи компанијата?

Производство на електронски компоненти.

 

Кој вид на производи / услуги произведува компанијата?

Кондензатори и филтри.

 

Кои се главните производи / суровини што ги купува вашата компанија?

Метализиран филм, жица, смола, пластични компоненти.

 

Која од следниве услуги купува вашата компанија од домашни компании?

Транспортни услуги
Угостителство
Градба
Одржување на машини
Одржување на инфраструктурата
Правни и сметководствени услуги
Друг вид интелектуални услуги.

 

Каков вид на производи / суровини / машини и опрема купувате од домашни компании?

Метални лименки, пластични материјали, конектори, иглички, прачки, машински делови за одржување.

 

Кои се потребните технолошки стандарди за снабдувачот? Наведете ги специфичните потребни стандарди.

MIN ISO сертификација

Веб страна
mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a review