Опис

Космик Девелопмент е ИТ консултантска и развојна компанија посветена на обезбедување на разновиден спектар на ИТ услуги, врвни технологии и најдобри решенија во класата на најфлексибилен и достапен начин.

 

Кој тип на производи/услуги ги нуди вашата компанија?

Интернет и мобилни решенија, консултантски услуги, административна помош, управување со проекти, управување со социјални медиуми.

 

Кои се главните производи / суровини што ги купува вашата компанија?

Канцелариски мебел, канцелариски материјали и друга електроника.

 

Која од следниве услуги купува вашата компанија од домашни компании?

Друг вид интелектуални услуги.

 

Каков вид на производи / суровини / машини и опрема купувате од домашни компании?

Лиценци и компјутерска опрема.

 

Кои се потребните технолошки стандарди за снабдувачот? Наведете ги специфичните потребни стандарди.

Спецификациите се разликуваат во зависност од потребните производи.

 

Социјални мрежи
mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a review