Опис

Февруари 2014 година, доверба партнерство, индивидуален пристап кон клиентот, флексибилност при користење на разни сметководствени програми за потребите на клиентот, изготвување на кориснички периодични извештаи за потребите на клиентот, подготовка на анализи со финансиски показатели за профитабилност, ефикасност, економија и сл. ликвидност

 

Број на вработени?

/

 

Главна дејност?

Сметководствени и консултантски услуги.

 

Што произведува вашата компанија?

/

 

Кои услуги ги нуди вашата компанија?

Консултантски услуги од областа на даночната регулатива, сметководствени услуги, деловно планирање, контролирање и известување, финансиски консултантски услуги за имплементација на ERP софтвер за компании од деловниот сектор.

 

Дали имате соработка со мултинационална компанија во земјата?

Да.

 

Кои производи / услуги можете да ги понудите на мултинационални компании?

Консултантски услуги за примена на МСФИ во секојдневните финансиски операции, известување за потребите на меѓународното управување.

 

Кои стандарди ги поседува вашата компанија?

Стандарди за безбедност и здравје при работа.

 

Веб страна
mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a review