Опис

Свемек е производствена компанија која се занимава со производство на пневматски и хидраулични машински делови. Главните активности на компанијата се: мелење, вртење, сечење и дупчење. Компанијата започна во Шведска е 1970 година и го префрли целосното производство во Македонија е 1997 година. МИСИЈА Да се ​​обезбеди континуиран успех во работењето на националниот и меѓународниот пазар преку: Постојано исполнување на барањата на нашите клиенти, нудејќи им услуги со прифатливи стандарди и висок квалитет. Преку соработка со нашите добавувачи, што имаат придобивки од вклучените страни. Овозможување континуирана мотивација за нашите вработени. ВИЗИЈА Да бидеме најновата и технолошки напредна компанија во нашата индустрија и на националниот пазар, како и континуирано проширување на нашите услуги. Во моментов бројот на вработени е 20.

 

Кој вид на производи / услуги произведува компанијата?

Пневматски и хидраулични машински делови по дизајн на клиентот.

 

Кои се главните производи / суровини што ги купува вашата компанија?

/

 

Која од следниве услуги купува вашата компанија од домашни компании?

Правни и сметководствени услуги.

 

Каков вид на производи / суровини / машини и опрема купувате од домашни компании?

/

 

Кои се потребните технолошки стандарди за снабдувачот? Наведете ги специфичните потребни стандарди.

/

Веб страна
Емаил
mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a review